You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Authors


 

ABCČDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽAll

Abeljan, Hose Luis / Abellan, Jose Luis

Rodjen 1933. godine u Madridu. Istoričar filozofije i esejista.


more...
 
Abraham, Karl / Abraham, Karl

Ime Karla Abrahama (1877-1925) neodvojivo je od istorije velike frojdovske sage. Kao pripadnik generacije učenika oca-utemeljivača, odigrao je...
more...

Adorno, Teodor V. / Adorno, Theodor W.

Teodor Adorno (Frankfurt, 11. septembar 1903 — Vjež, Švajcarska, 6. avgust 1969) je bio nemački filozof, sociolog i muzikolog. Jedan od...
more...

 
Alas Klarin, Leopold / Alas Clarin, Leopoldo

Rođen je 4. septembra 1945. u Zrenjaninu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Pravni fakultet u Beogradu...
more...

Alken, Leon-Ernest / Halkin, Leon-Ernest

Leon-Ernest Alken (1906-1998), rodjen i preminuo u Liježu u Belgiji. Bio je istoričar i član belgijskog pokreta otpora....
more...

 
Amfiteatrov, Aleksandar / Амфитеатров, Александр Валентинович

Александар Амфитеатров (1862-1938), руски, затим руски совјетски писац и историчар, а...
more...

Ankos, Elen Karer de / Encausse, Helene Carrere de

Helen Karer d'Ankos (1929-) je stalni sekretar Francuske akademije i istoričar specijalizovan za oblast ruske istorije. Završila je elitni...
more...

 
Antonić, Ivana

Redovni profesor na odseku za srpski jezik i lingvistiku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Interesuje se još i za sintaksu i semantiku...
more...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića