You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

New books


 

Поэтика русского романтизма
Манн, Ю́рий Влади́мирович


Literatura o ruskom romantizmu predstavlja pravo more, i to more postaje sve veće svakog meseca. Istražuju se društvene, gnoseološke i...


more...

 
Srbi u narativu zapada
Vuković, Slobodan


Izbijanje jugoslovenske krize, njeni uzroci i sled privukli su, osim političke, i veliku pažnju svetskih medija, a zatim i kulturne i naučne...


more...

Раздумья о России
Лихачев, Дмитрий


U knjizi "Razmišljanja o Rusiji" Dmitrij Sergejevič Lihačev govori svima, ne samo Rusima, šta kultura može dati čoveku, kako to patriotizam...


more...

 
Le Moyen Age et argent
Le Goff, Jacques


Novac, o kojem će ovde biti reči, u srednjem veku nije se označavao jednom rečju, ni u latinskom, ni u vernakularnim jezicima. Onako kako ga...


more...

Venac za Mandeljštama
Мандельштам, Осип Эмильевич


U prirodnoj težnji pisca da stvori nešto svoje, što će se razlikovati od već uobičajenog – mladi OsipMandeljštam, u početnim godinama...


more...

 
Istina u krivičnom postupku
Moravac, Siniša


Krivično procesno pravo je grana prava koja je, u poslednjim godinama, bila predmet značajnih izmena. Izmene su bile znatno češće nego što...


more...


 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića