You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Authors


 

ABCČDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽAll

Vasović, Milorad

Milorad Vasović (Gajtan, Medveđa, 28. novembar 1926 — Beograd, 12. mart 2005) je bio geograf, redovni profesor Beogradskog univerziteta i...
more...

 
Vatimo, Đani / Vattimo, Gianni

Gianni Vattimo (Torino, 1936) spada među najvažnije i najprevođenije savremene italijanske filozofe, sa međunarodnim ugledom kao sjajni tumač...
more...

Veber, Maks / Weber, Max

Maks Veber (nem. Maximilian Carl Emil Weber; 1864 – 1920) bio je nemački pravnik, istoričar, političar, sociolog i ekonomista, koji je imao...
more...

 
Velflin, Hajnrih / Wölfflin, Heinrich

Hajnrih Velflin (1864-1945) je bio čuveni švajcarski kritičar umetnosti čiji su principi klasifikacije postali vrlo uticajni u razvoju...
more...

Velš, Volfgang / Welsch, Wolfgang

Volfgang Velš (1946) je nemački filozof, estetičar i postmodernista, nastavljač tradicije koju je započeo Adorno. Studirao je arheologiju,...
more...

 
Vernan, Žan-Pjer / Vernant, Jean-Pierre

Žan-Pjer Vernan (1914-2007) je bio francuski istoričar i antropolog, stručnjak za antičku Grčku. Pod uticajem Kloda Levi-Strosa razvio je...
more...

Vidal-Nake, Pjer / Vidal-Naquet, Pierre

Pjer Emanuel Vidal-Nake (1930-2006) je bio francuski istoričar koji je na EHESS (Visoka škola za studije društvenih nauka) počeo da predaje...
more...

 
Vinaver, Stanislav

Stanislav Vinaver (1891-1955) – najevropskiji umetnik-putnik u srpskoj kulturi, ali i najsrpskiji u evropskoj tradiciji, s kojom je bio u...
more...

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića