You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Authors


 

ABCČDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽAll

Ortega i Gaset, Hoze / Ortega y Gasset, José

Hose Ortega i Gaset (1883−1955), filozof i esejista, duhovno pripada "Generaciji 98" (Unamuno, Baroha, Maćado, Himenes) koja je odlučno...
more...

 
Osten, Manfred / Osten, Manfred

Manfred Osten (1938) je nemački pisac, advokat i istoričar. Studirao je pravo, filozofiju, muzikologiju, i književnost u Hamburgu i Minhenu kao...
more...

Ozuf, Mona / Ozouf, Mona

Mona Ozuf (1931) je francuski istraživač, filozof po obrazovanju koja se u svom radu okrenula istoriji i naročito Francuskoj revoluciji.


more...
 
Parsons, Talkot / Parsons, Talcott

Talkot Parsons (1902-1979) je bio američki socilog i predavač na univerzitetu Harvard. Razvio je opštu teoriju za studij društva pod imenom...
more...

Pavlović, Slobodan

Slobodan Pavlović (1967), docent na filozofskom fakultetu u Novom Sadu, anga
more...
 
Pavlović, Mihailo


more...
Pavlović, Zoran


more...
 
Penge, Moris / Pinguet, Maurice

Moris Penge (1929-1991), diplomirao je na Ecole normale superieure i postao profesor klasičnih književnosti, a radio je i kao istraživač u...
more...

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića