Nemate knjiga u vašoj korpi SrpskiСрпскиEnglish

Đurin, Tatjana

Natrag

 

Tatjana Đurin je vanredni profesor na Odseku za romanistiku Filozofskog fakulteta u Novom sadu, na kojem je diplomirala Francuski jezik i književnost, odbranila magistarski rad "Filološka analiza onomastičke građe u književnom delu Fransoa Rablea i prevod na srpski Stanislava Vinavera" (2004) i doktorsku disertaciju "Srpski prevod Rableovog dela Gargantua i Pantagruel iz perspektive modernih traduktoloških pristupa: etnocentričnost, hipertekstualnost, doslovnost" (2011). Bavi se teorijom prevođenja, istorijom francuskog jezika, uporednim dijahronijskim proučavanjem romanskih jezika, etnolingvistikom. Objavljuje naučne radove u zemlji i inostranstvu. Osim nastavno-naučnog rada bavi se i prevođenjem sa francuskog i latinskog jezika.Od istog pisca:


 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića