Немате књига у вашој корпи SrpskiСрпскиEnglish

Зуска, Властимил

Natrag

Zuska, Vlastimil

 

Властимил Зуска (1951) редовни је професор на Катедри естетике на Филозофском факултету Карловог Универзитета у Прагу, а од 1994. до 2013. вршио је дужност шефа Катедре. Од самих почетака академског деловања бави се проблемима филозофске естетике, пре свега феноменолошке, семиотиком, те естетиком филма и ликовне умјетности. Његов научни рад посвећен је питањима естетске дистанце, естетског објекта, темпоралности естетског знака, емоцијама у фикцији, улози маште у естетском доживљају, жанровске класификације, те другим проблемима савремене естетике. Објавио је више монографија: Темпоралност метафоре (1993), Време у могућим световима слике (1994), Мимесис – Фикција – Дистанца (1996. и 2002), Естетика: Увод у садашњост традиционалне дисциплине (2001), Јурај Јакубиско (коаутор са Петром Мицхаловичем, 2005), Знакови, слике и сене речи (коаутор са Петром Мицхаловичем, 2009), Чешка естетика природе у средњоевропском контексту (коаутор са Карел Стибрал, Дадејíк Ондřеј, 2009), Окрутно светло, красна сена: Естетика и филм (2010), Расправа о вестерну (коаутор са Петром Мицхаловичем, 2014).Od istog pisca:


 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića