You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Moravac, Siniša

Natrag

 

Siniša Moravac, rođen 1994. Godine u Bačkoj Topoli. Osnovne akademskestudije i master akademske studije završio na Pravnom fakultetu Univerziteta uNovom Sadu sa visokom prosečnom ocenom. Student doktorskih studija Pravnogfakulteta Univerziteta u Beogradu. U toku školovanja za postignuti uspeh u višenavrata nagrađivan od strane Univerziteta u Novom Sadu. Od strane opštine BačkaTopola nagrađen kao najbolji student opštine. Autor nekoliko naučnih i stručnihradova iz krivičnog procesnog prava i kriminalistike. Govori engleski, a služi seitalijanskim jezikom.Od istog pisca:


 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića