Nemate knjiga u vašoj korpi SrpskiСрпскиEnglish

Ortega i Gaset, Hoze

Natrag

Ortega y Gasset, José

 

Hose Ortega i Gaset (1883−1955), filozof i esejista, duhovno pripada "Generaciji 98" (Unamuno, Baroha, Maćado, Himenes) koja je odlučno krenula da preporodi Španiju, pošto se gubitkom kraljevske i osvajačke slave našla na ivici Evrope. Evropejac po kulturi, Ortega je upozoravao na španski provincijalizam tvrdeći: "Više me se tiče Evropa nego Španija, a Španija samo ako duhovno dopunjava Evropu." Zalažući se za radikalni duhovni, društveni i kulturni obrt, Ortega je insistirao na duhovnom elitizmu, što je podrazumevalo da novo i jako društvo može da izgradi jedino moralno i intelektualno odabrana manjina, čije će ideje, dela i vrline biti primer masi da oblikuje svoje ponašanje. Imao je veliki uticaj na pisce "Generacije 27"Od istog pisca:


 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića