Nemate knjiga u vašoj korpi SrpskiСрпскиEnglish

Prćić, Tvrtko

Natrag

 

Dr Tvrtko Prćić (Subotica, 20. maj 1959.) je profesor engleskog jezika na novosadskom univerzitetu i autor rečnika za transkripciju engleskih ličnih i geografskih imena. Prćić je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1982. godine, stekavši zvanje profesora engleskog jezika i književnosti. Stepen magistra lingvističkih nauka stekao je na Filološkom fakultetu u Beogradu 1991. godine odbranivši tezu „Adaptacija antroponima iz engleskog jezika u srpskohrvatskom", a zvanje doktora lingvističkih nauka, takođe na Filološkom fakultetu u Beogradu, 1995. godine sa disertacijom „Agentivni sufiksi u savremenom engleskom jeziku: morfosintaktički i semantički aspekti". Napisao je nekoliko knjiga: Transkripcioni rečnik engleskih ličnih imena, Nolit, Beograd, (1992); Semantika i pragmatika reči, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi Sad, (1997). Novi transkripcioni rečnik engleskih ličnih imena, Prometej, Novi Sad, 1998; Du yu speak anglosrpski? Rečnik novijih anglicizama, Zmaj, Novi Sad, 2001; Englesko-srpski rečnik geografskih imena, Zmaj, Novi Sad, 2004; Engleski u srpskom, Zmaj, Novi Sad, 2005.Od istog pisca:


 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića