Nemate knjiga u vašoj korpi SrpskiСрпскиEnglish

Diltaj, Vilhelm

Natrag

Dilthey, Wilhelm

 

Vilhelm Diltaj (1833-1911) je bio nemački filozof, istoričar, sociolog i psiholog. Njegov glavni projekat se sastojao od uspostavljanja uslova za istorijsko saznanje. Diltaj bi se na prvi pogled mogao smatrati empiristom, ali je preciznije smatrati ga nemačkim racionalistom, kao kontrast idealizmu koji je vladao u Nemačkoj u to vreme. Ono što Diltaj smatra empirijskim, razlikuje se od britanskog empirizma i pozitivizma u njegovim centralnim epistemološkim i ontološkim pretpostavkama, koje preuzima iz nemačke književne i filozofske tradicije. Predavao je u Bazelu, Kijevu i Briselu. Bio je priznat u filozofskom svetu još za života. Njegova glavna dela su: Uvod u duhovne nauke i Izgradnja povesnog sveta o duhovnim naukama. Iz prakse različitih tumačenja teorija drugih autora kojim se te teorije ponovo „uvode u povest", Diltaj je razvio svoju teoriju o uživljavanju.Od istog pisca:


 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića