Nemate knjiga u vašoj korpi SrpskiСрпскиEnglish

Vukčević, Dragan

Natrag

 

Dragan Vukčević (8. januar 1958. godine u Titogradu (Podgorici)). Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (1980). Školske 1979/80. obavljao dužnost studenta-prorektora. Magistrirao (1983) i doktorirao (1993) na Pravnom fakultetu u Beogradu (pravno-sociološki smjer). Godine 1989. biran je za republičkog sekretara za odnose sa inostranstvom u Vladi Republike Crne Gore. Na Pravnom fakultetu u Podgorici izvodi nastavu na predmetima Sociologija, Filozofija prava i Metodologija. Rukovodilac je postdiplomskih studija na Pravnom fakultetu.

Član je komisija za odbranu magistarskih i doktorskih radova. Glavni je urednik u Izdavačkoj kući CID u Podgorici. Upravnik je NVO Sociološki centar Crne Gore (SOCEN), u okviru kojeg je organizovao naučna istraživanja o: transformaciji društvene svesti, religioznosti, nacionalnoj svesti, političkoj kulturi, svesti o državnosti, parlamentarizmu u Crnoj Gori. Rezultati tih istraživanja objavljeni su kao posebne studije. Predmet njegovog naučnog interesovanja su: sociologija, sociologija prava, filozofija prava i istorija mentaliteta.
Najvažnije objavljene knjige: Sociološka misao u Rusiji (iskustvo XX vijeka), 1994; Ekonomija i pravo (odnos osnovnih pojmova), 1996; Iza normi (sociloški pravni esej), 2003.
Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umetnosti izabran je 6. decembra 1996. godine, a za redovnog 12. decembra 2003. godine.
Živi i radi u Podgorici.Od istog pisca:


 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića