Nemate knjiga u vašoj korpi SrpskiСрпскиEnglish

Raičević, Gorana

Natrag

 

Gorana Raičević, docent Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. U središtu njenog interesovanja su srpska književnot 20. veka, Miloš Crnjanski, realizam 19. veka, Laza Lazarević. Objavila je nekoliko monografija:

1. Čitanje kao kreacija, Savez pedagoških društava Vojvodine, Novi Sad 1997, 120 str.

2. (Sa Marijom Kleut i Milicom Bujas), Bibliografija srpskih nekrologa, Matica srpska, Novi Sad 1998, 444 str.

3. Laza Lazarević: junak naših dana, Savez pedagoških društava Vojvodine - Novi Sad, Viša škola za obrazovanje vaspitača - Vršac 2002, str. 83.

4. Laza Lazarević - Izabrana dela (priredila i predgovor napisala Gorana Raičević), Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sr. Karlovci, Novi Sad 2003, str. 341.

5. Eseji Miloša Crnjanskog, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci-Novi Sad, 2005, 412.str. ISBN 86-7543-105-8

6. Laza Lazarević: junak naših dana (2. izd.), Akademska knjiga, Novi Sad 2007, 118.str. ISBN 978-86-86611-02-4Od istog pisca:


 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića