You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

La naissance du capitalisme au moyen age. Changeurs, usuriers et grands financiers

Back

Rađanje kapitalizma u srednjem veku. Menjači, zelenaši i veliki finansijeri
Author Ers, Žak / Heers, Jacques
Subjects ekonomija
Series Elementi
Date 22.07.2019.
Format 18 x 11.5
Weight 348
Number of pages 369
Price 1500RSD / 14.29€
Binding Hardcover
Letter Cyrilics
ISBN 978-86-7543-363-7
Translator Tatjana Đurin

U knjizi Rađanje kapitalizma u srednjem veku. Menjači, zelenaši i veliki finansijeri, Žak Hers (1924-2013), francuski istoričar i specijalista za srednji vek tumači delatnost menjača, finansijera, zelenaša kroz prizmu različitih srednjovekovnih društveno-političkih ustrojstava, ukazavši na ranije uspostavljanje fenomena kapitalizma i njegove prakse. O rađanju kapitalizma u srednjem veku svedoče različiti njegovi oblici koji se tada javljaju: pozajmice na kamatu, pojam „berze“, različite spekulacije, kao i živost trgovačkih i finansijskih kompanija u to vreme. Svi slojevi društva učestvuju u ovom fenomenu: to se ne odnosi samo na Jevreje i Lombarđane, već i na buržuje koji su daleko brojniji od ovih stranaca, a istovremeno i konkurentniji zbog opsega društvenih slojeva koje su u stanju da zahvate. Žak Hers objedinjuje tumačenje velikog broja izvora – dokumenata, izveštaja, tekstova o pozajmicama, crkvenih pisama koji odražavaju praksu menjača, usmerivši se pre svega na Francusku i trgovačke gradove u Italiji. Hers ukazuje da je crkva umnožavala zabrane zelenašenja i pozajmica što svedoči o značajnom prisustvu tih praksi, pri čemu istinska moć nije ležala u rukama trgovaca već zelenaša. Oni su u gradu bili na vrhu lestvice, namećući se gospodarima, a Medičijevi su samo jedan od takvih primera. Hers nastoji da iznese na videlo igre moći velikih porodica i nudi inovativan pogled na kapitalističke pojmove: novčane zajmove, spekulacije, kamatne stope i druge, razvijene još u srednjem veku.


Table of contents         Add to cart 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića