You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Entre nous. Esais sur le penser-a l’autre

Back

Među nama. Misliti-na-drugog
Author Levinas, Emanuel / Levinas, Emmanuel
Subjects filozofija
Series Elementi
Date 17.06.1998.
Format 18 x 11.5
Weight 260
Number of pages 311
Price 800RSD / 7.62€
Binding Paperback
Letter Cyrilics
Translator Ana Moralić

Studije sabrane u ovoj knjizi nižu se hronološkim redom kojim su objavljivane u raznim filozofskim publikacijama. Studija pod nazivom "Da li je ontologija fundamentalna?" koja potiče još iz 1951. godine ukazuje na opštu problematiku onih koje za njom slede. Tu je racionalnost ljudske psihe istraživana u intersubjektivnoj relaciji, u odnosu jednog čoveka prema drugom, u transcendenciji onog "za drugog" koji ustanovljuje etički subjekt, koji ustanovljuje ono među-nama.


Add to cart 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića