You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Back

Teorija krivičnog prava. Odabrane teme
Author Drakić, Dragiša
Subjects pravo / filozofija prava
Series Nomos
Date 21.04.2016.
Format 22.5 x 14
Weight 380
Number of pages 324
Price 2000RSD / 19.05€
Binding Paperback
Letter Cyrilics
ISBN 978-86-7543-315-6

Knjiga koja se nalazi pred čitaocem predstavlja izbor naučnih radova koji po mišljenju autora zaslužuju da se, koncepcijski i kvalitativno, nađu u ovoj objedinjenoj publikaciji. U izboru od preko pedeset naučnih radova, koliko je u dosadašnjoj nastavno-naučnoj karijeri dužoj od petnaest godina objavio, autor se opredelio za petnaest radova čija će sadržina biti prezentovana u ovoj knjizi. Od ukupnog broja, četrnaest radova je već objavljeno u naučnim časopisima, dok je jedan rad ("Uračunljivost kao krivično-pravni pojam"), sasvim nov te se prvi put ovde objavljuje. Radovi su objavljeni u svom izvornom obliku, bez ikakvih izmena i dopuna u odnosu na njihove originalne verzije, sa izuzetkom jednog rada ("O nastanku mera bezbednosti kao krivičnih sankcija") koji se na ovom mestu objavljuje u proširenom izdanju. Treba reći i to da je neke od ovih radova autor objavio kada je bio u zvanju asistenta na svom fakultetu, pojedine kada se nalazio u zvanju docenta, a jedan broj u vremenskom periodu dok se nalazi u zvanju vanrednog profesora.


Table of contents         Add to cart


Written by the same author: 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića