You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Back

Krivično pravo i veštak psihijatar
Author Drakić, Dragiša
Subjects pravo / filozofija prava
Series Elementi
Date 09.04.2014.
Format 18 x 11.5
Weight 158
Number of pages 165
Price 800RSD / 7.62€
Binding Paperback
Letter Cyrilics
ISBN 978-86-7543-282-1

Oznaka veštaka kao "pomoćnika suda" veoma je stara. Na nju nailazimo još u italijanskoj srednjovekovnoj doktrini, a kasnije se ovo shvatanje preuzima i od novije nauke, sudske prakse, a unosi se i u krivično zakonodavstvo. Ovo viševekovno slikovito označavanje veštaka, koje istovremeno dosta govori i o nekadašnjem poimanju njegove uloge u krivičnom pravu, svakako je ostavilo traga, tako da ga neki autori još i danas nostalgično nazivaju tim imenom, iako je od sredine 20. veka jasno da je veštak mnogo više od "sudijskog pomoćnika".

 


Kako se, međutim, njegova uloga menjala i značaj rastao u praksi krivičnog pravosuđa, tako su se u literaturi počeli upotrebljavati i drugi nazivi koji su na deskriptivan način pokušavali da označe prirodu delatnosti veštaka u krivičnom postupku u skladu sa promenjenom ulogom. Njemu se, između ostalog, počela pripisivati "funkcija savetnika" odnosno "samostalnog pomoćnika" suda, njegova delatnost kvalifikovala kao "prilog sudijskom odlučivanju", a on sam označavan kao "partner sudije", a ponekad kao "instanca jednako vredna sudijskoj".


Table of contents         Add to cart


Written by the same author: 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića