Nemate knjiga u vašoj korpi SrpskiСрпскиEnglish

Uvod u čitanje Platona; Razgovori sa Dekartom

Natrag

Introduction à la lecture de Platon suivi de Entretiens sur Descartes
Autor Koire, Aleksandar / Koyré, Alexandre
Oblast filozofija
Biblioteka Elementi
Datum objavljivanja 14.03.2012.
Format 18 x 11.5
Težina 184
Broj strana 229
Cena 1500din / 14.29€
Povez Meki
Pismo Ćirilica
ISBN 978-86-7543-245-6
Prevodilac Mira Vuković

 

Knjiga Aleksandra Koirea (1892–1964), francuskog filozofa ruskog porekla, značajan je doprinos razumevanju Platonovog lika i dela. Prvi esej, Uvod u čitanje Platona, predstavlja analizu suptilne i prefinjene kompozicije sokratovskog dijaloga: dramskih dela koje pretpostavljaju prisustvo lika, odnosno, namenjeni su čitaocu-slušaocu, kome je poverena uloga razumevanja skrivenog značenja debate i izvođenja zaključaka. To su zaključci koje Sokrat namerno izbegava da formuliše, ali koji se nužno podrazumevaju. Koiere na to ukazuje uzimajući za primere Menona, Protagoru i Teeteta. Drugi esej, Razgovori o Dekartu reprodukuju predavanja autora na Univerzitetu u Kairu. Ovi razgovori razvijaju koncepciju Dekartove filozofije kao duhovne i intelektualne katarze koja čoveku otvara put ka istini i ka Bogu.


Dvа ogledа kojа čine ovu knjigu nisu novi rаdovi. Prvi, „Uvod u čitаnje Plаtonа", objаvljen je 1945. u Njujorku nа frаncuskom kod Brentаnа i nа engleskom, pod nаslovom "Discovering Plato", kod Columbia University Press. Drugi, „Rаzgovori o Dekаrtu", koji preuzimа tekst tri predаvаnjа kojа sаm održаo nа Univerzitetu u Kаiru 1937, povodom tristote godišnjice Rаsprаve o metodu, objаvljen je 1937. u Kаiru, nа frаncuskom i аrаpskom, i 1944. nа frаncuskom u Njujorku kod Brentаnа.


Aleksandar Koire


Sadržaj         Dodaj u korpu


Od istog pisca: 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića