You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Introduction à la lecture de Platon suivi de Entretiens sur Descartes

Back

Uvod u čitanje Platona; Razgovori sa Dekartom
Author Koire, Aleksandar / Koyré, Alexandre
Subjects filozofija
Series Elementi
Date 14.03.2012.
Format 18 x 11.5
Weight 184
Number of pages 229
Price 1500RSD / 14.29€
Binding Paperback
Letter Cyrilics
ISBN 978-86-7543-245-6
Translator Mira Vuković

 

Knjiga Aleksandra Koirea (1892–1964), francuskog filozofa ruskog porekla, značajan je doprinos razumevanju Platonovog lika i dela. Prvi esej, Uvod u čitanje Platona, predstavlja analizu suptilne i prefinjene kompozicije sokratovskog dijaloga: dramskih dela koje pretpostavljaju prisustvo lika, odnosno, namenjeni su čitaocu-slušaocu, kome je poverena uloga razumevanja skrivenog značenja debate i izvođenja zaključaka. To su zaključci koje Sokrat namerno izbegava da formuliše, ali koji se nužno podrazumevaju. Koiere na to ukazuje uzimajući za primere Menona, Protagoru i Teeteta. Drugi esej, Razgovori o Dekartu reprodukuju predavanja autora na Univerzitetu u Kairu. Ovi razgovori razvijaju koncepciju Dekartove filozofije kao duhovne i intelektualne katarze koja čoveku otvara put ka istini i ka Bogu.


Dvа ogledа kojа čine ovu knjigu nisu novi rаdovi. Prvi, „Uvod u čitаnje Plаtonа", objаvljen je 1945. u Njujorku nа frаncuskom kod Brentаnа i nа engleskom, pod nаslovom "Discovering Plato", kod Columbia University Press. Drugi, „Rаzgovori o Dekаrtu", koji preuzimа tekst tri predаvаnjа kojа sаm održаo nа Univerzitetu u Kаiru 1937, povodom tristote godišnjice Rаsprаve o metodu, objаvljen je 1937. u Kаiru, nа frаncuskom i аrаpskom, i 1944. nа frаncuskom u Njujorku kod Brentаnа.


Aleksandar Koire


Table of contents         Add to cart


Written by the same author: 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića