You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Idearium Espanol - El porvenir de Espana

Back

Španski idearijum - Budućnost Španije
Author Ganivet, Anhel / Ganivet, Angel
Subjects filozofija
Series Elementi
Date 10.05.2004.
Format 18 x 11.5
Weight 262
Number of pages 274
Price 1000RSD / 9.52€
Binding Paperback
Letter Cyrilics
ISBN 86-7543-091-4
Translator M. Marinović

Razmišljajući o strasti sa kojom je u Španiji postavljeno i šireno učenje o bezgrešnom začeću, često sam pomišljao da u osnovi tog učenja mora da postoji neka tajna, koja je skrivenim putevima povezana sa tajnom naše nacionalne duše; da je to učenje možda simbol, veličanstven simbol, našeg sopstvenog života, u kome, posle dugog i napornog materinstva, ulazimo u starost sa devičanskim duhom; kao žena koja, privučena neodoljivim pozivom ka samostanskom i asketskom životu, a udata protiv svoje volje i iz dužnosti pretvorena u majku, dočekuje starost, konačno otkrivajući da je njen duh bio stran njenim delima, da je među plodovima njenog tela duša ostala sama, kao mistična ruža otvorena idealima devičanstva.

Anehel Ganivet


Add to cart 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića