You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Back

Etika zapadnih medija. Antisrpska propaganda devedesetih godina XX veka
Author Vuković, Slobodan
Subjects sociologija
Series Theoria
Date 20.10.2009.
Format 22.5 x 14
Weight 416
Number of pages 322
Price 2500RSD / 23.81€
Binding Paperback
Letter Cyrilics
ISBN 978-86-7543-181-7

Izbijanje (ili pokretanje) jugoslovenske krize, njeni uzroci i dalje razvijanje, osim političke, privukli su i veliku pažnju svetskih medija, a zatim i kulturne i naučne javnosti. Samo za prvih nekoliko godina svedoci smo prave poplave raznovrsnih stavova o jugoslovenskoj krizi: stotina knjiga i hiljada tekstova, među kojima dominira memoarska literatura bivših zvaničnika, kao i zapisa novinara, aktera zbivanja. Naravno, u tom moru memoarske literature, monografija i članaka, ima tekstova kako pristranih tako i onih iz pera manje ili više objektivnih analitičara (istoričara, politikologa, pravnika, sociologa). Većina tih tekstova opterećena je tradicionalnim predrasudama, oportunizmom i demagogijom njihovih autora, ili pak interesima ključnih aktera događanja na ovim prostorima. Način na koji su napisane gotovo sve ove publikacije, s malobrojnim izuzecima, doprinosio je više zamagljivanju i iskrivljavanju onoga što se zbilo tokom raspada "druge Jugoslavije" krajem XX veka, nego nepristrasnom istraživanju i prikazu uzroka, sleda i posledica jugoslovenske krize.

 

Slobodan Vuković


Add to cart


Written by the same author: 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića