You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Back

Sociolingvistika
Author Radovanović, Milorad
Subjects lingvistika / književnost
Series Theoria
Date 20.11.2003.
Format 22.5 x 14
Weight 450
Number of pages 304
Price 2500RSD / 23.81€
Binding Paperback
Letter Latin
ISBN 86-7543-068-X

“Kao polazišno teorijsko uverenje ovde sam i sam morao odabrati jedan takav, istina interdisciplinaran i složen, a savremen - sociolingvistički sud o jeziku, ubeđen uz to da ni on ne može niti sme dobiti status ili imati snagu konačne presude o jeziku. Tako ću, u granicama sadašnjih mogućnosti, uslova i znanja, pokušati da, neposredno govoreći o savremenoj lingvistici, kažem i ponešto bitnoga o jeziku. Najdragoceniji rezultat iz svega toga za mene bio bi da se na kraju pokaže kako se može makar i nazreti stvarna budućnost lingvistike, kao nauke o jeziku, društvu, kulturi i čoveku.”

Milorad Radovanović


Add to cart


Written by the same author: 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića