You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Back

Uvod u analitičku teoriju brojeva
Author Ivić, Aleksandar
Subjects nauka / filozofija nauke
Series Theoria
Date 22.05.1995.
Format 22.5 x 14
Weight 464
Number of pages 389
Price 2000RSD / 19.05€
Binding Paperback
Letter Latin

Ova knjiga treba da pruži elemente analitičke teorije brojeva, jedne od najvažnijih oblasti teorije brojeva. Studija Analitička teorija brojeva izučava probleme teorije brojeva raznim analitičkim sredstvima. Knjiga koja je prva te vrste na našem jeziku, nastala je iz kursa Uvod u analitičku teoriju brojeva koji je autor školske 1994/95. održao na Matematičkom fakultetu univerziteta u Beogradu. Tekst je namenjen studentima završnih godina matematike, postdiplomcima kao i svima onima koji žele da se ozbiljnije upoznaju sa ovom oblašću. Izložena materija, i po kvantitetu i po kvalitetu, odgovara onome što se realno može obraditi u jednogodišnjem kursu sa fondom od dva časa nedeljno. Od studenata se zahteva standardno znanje iz realne i kompleksne analize, s tim što su neke stvari, kao što je recimo gama-funkcija, obrađene u tekstu na odgovarajućim mestima.


Add to cart 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića