You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

linguistics / literature

Sort by:

A | D | Đ | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | All

Dva viđenja francuske književnosti XX veka

Pavlović, Mihailo


Subjects: linguistics / literature
Series: Litterature, language, culture
Date: 26.10.1994.
Price 2000 RSD / 19.05€

S pravom se može reći da je Mihailo Pavlović, danas, najistaknutiji komparatista koji se bavi odnosom francuske i srpske književnosti. Njegovi do sada objavljeni...

more...Od Esklavonije ka Jugoslaviji

Pavlović, Mihailo


Subjects: linguistics / literature
Series: Litterature, language, culture
Date: 14.06.1994.
Price 2000 RSD / 19.05€

U želji da pruži još jedan (svoj i uopšte) doprinos proučavanju francusko-jugoslovenskih veza - pre svega književnih i kulturnih - pisac ovih redova sačinio je...

more...O govoru galipoljskih Srba

Ivić, Pavle


Subjects: linguistics / literature
Series: Pavle Ivic
Date: 09.05.1994.
Price 3500 RSD / 33.33€

Predmet ovog rada je govor jedne grupe srpskoga naroda koja je više stoleća provela odvojeno od glavnine srpskog naroda. Ta se grupa nalazi danas u varošici...

more...Srpskohrvatski dijalekti. Njihova struktura i razvoj

Ivić, Pavle


Subjects: linguistics / literature
Series: Pavle Ivic
Date: 17.03.1994.
Price 2500 RSD / 23.81€

Treća knjiga Celokupnih dela Pavla Ivića u redakciji Milorada Radovanovića Srpskohrvatski dijalekti. Njihova struktura i razvoj nesumnjivo je jedna od...

more...Uporedna gramatika romanskih jezika

Drašković, Vlado


Subjects: linguistics / literature
Series: Litterature, language, culture
Date: 04.03.1994.
Price 1500 RSD / 14.29€

"Uporedna gramatika romanskih jezika predstavlja posebnu vrednost u svojoj vrsti , naročito ako se ima u vidu nastavni i informativni karakter koji ovaj...

more...Pesnik i književna istorija. Problem prikazivanja pesnika u istorijama nemačke književnosti

Loma, Miodrag


Subjects: linguistics / literature
Series: Litterature, language, culture
Date: 02.02.1994.
Price 2000 RSD / 19.05€

Ovaj rad se prvenstveno bavi istraživanjem problema koji je vezan za prikazivanje pesnika u istorijama književnosti. Pri tome sam se ograničio na istorije nemačke...

more...Myth et tragédie en Grèce ancienne, vol I

Vidal-Naquet, Pierre
Vernant, Jean-Pierre


Subjects: linguistics / literature
Series: Elements
Date: 27.09.1993.
Price 1000 RSD / 9.52€

Naša istraživanja pretpostavljaju stalno sučeljavanje naših modernih pojmova sa kategorijama koje funkcionišu u antičkim tragedijama. Može li se Kralj Edip...

more...Forme et signification

Rousset, Jean


Subjects: linguistics / literature
Series: Elements
Date: 03.04.1993.
Price 1000 RSD / 9.52€

Da li je ovoj knjizi potrebno neko opširno pravdanje? Naizgled, nema ničeg prirodnijeg od njene svrhe: kroz oblike uhvatiti neka značenja, izdvojiti neke...

more...Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića