You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

art / history of art

Sort by:

Č | F | I | K | M | O | R | S | U | All

Art et humanisme à Florence au temps de Laurent le Magnifique

Chastel, André


Subjects: art / history of art
Series: Synthesis
Date: 02.07.2015.
Price 4500 RSD / 42.86€

Delo Andrea Sastela, Umetnost i humanizam u Firenci u doba Lorenca Velicanstvenog je zapravo autorova doktorska teza, prerađena nekih dvadesetak godina posle...

more...Usponi srpske kulture. Muzički, književni i likovni život 1918-1941

Milojković-Đurić, Jelena


Subjects: art / history of art
Series: Special Editions
Date: 12.05.2009.
Price 800 RSD / 7.62€

Tokom dvadesetih i tridesetih godina XX veka još uvek je bila izražena dihotomija u gledištima književnika, likovnih i muzičkih umetnika u pogledu važnosti...

more...Usponi srpske kulture. Književni, muzički i likovni život 1900-1918

Milojković-Đurić, Jelena


Subjects: art / history of art
Series: Special Editions
Date: 12.05.2008.
Price 800 RSD / 7.62€

U posmatranju razvoja srpske književnosti, muzičke i likovne umetnosti na početku XX veka, nameće se neophodnost proučavanja ovog perioda u sveukupnosti...

more...Introduction a J. S. Bach

Schloezer, Boris de


Subjects: art / history of art
Series: Theoria
Date: 13.05.1996.
Price 2000 RSD / 19.05€

Odustajući od prvobitne namere bio sam neminovno prinuđen da napišem ovaj Ogled iz muzičke estetike koji, dakle, nije neka apstraktna konstrukcija već...

more...1 2 3 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića