You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

art / history of art

Sort by:

Č | F | I | K | M | O | R | S | U | All

Die Klassische Kunst

Wölfflin, Heinrich


Subjects: art / history of art
Series: Leviathan
Date: 07.04.2007.
Price 1600 RSD / 15.24€

Čini se da se zanimanje moderne publike, u meri u kojoj ona inače dolazi u dodir sa likovnom umetnošću, danas ponovo okreće pravim umetničkim problemima. Od...

more...Opera u doba medija

Novak, Jelena


Subjects: art / history of art
Series: Theories of performative arts
Date: 07.04.2007.
Price 1200 RSD / 11.43€

Knjiga Opera u doba medija pionirska je rekonstrukcija postistorije opere. Ona je rasprava o ključnim promenama koje su zahtavile svet opere u poslednjih...

more...Der Cicerone

Burchardt, Jacob


Subjects: art / history of art
Series: Leviathan
Date: 09.04.2006.
Price 2800 RSD / 26.67€

Namera autora bila je da pruži pregled važnijih umetničkih dela Italije, koji bi prolazniku brzo dao podobno obaveštenje o postojećem, onome ko duže boravi...

more...Gedanken zur Kunstgeschichte

Wölfflin, Heinrich


Subjects: art / history of art
Series: Elements
Date: 18.05.2004.
Price 800 RSD / 7.62€

Odavno me dobronamerni prijatelji i ugledni izdavači nagovaraju da izdam knjigu svojih predavanja i članaka. Takve stvari se, navodno, inače lako gube, a neveliki...

more...Renaissance und Barock

Wölfflin, Heinrich


Subjects: art / history of art
Series: Theoria
Date: 13.07.2000.
Price 1500 RSD / 14.29€

Navikli smo da pod imenom barok podrazumevamo onaj stil kojim je okončana renesansa ili - kako se često izražavamo - u koji se izrodila renesansa. Ta promena stila...

more...Anmerkungen über die Baukunst der Alten und Geschichte der Kunst der Altertums

Winckelmann, Johann Joachim


Subjects: art / history of art
Series: Elements
Date: 11.06.1996.
Price 700 RSD / 6.67€

Dugujem publici izveštaj o istoriji umetnosti, a posebno neimarstva drevnih naroda, pre svega Grka, koji sam najavio pre nekoliko godina. Mogao sam s njime izaći...

more...Introduction a J. S. Bach

Schloezer, Boris de


Subjects: art / history of art
Series: Theoria
Date: 13.05.1996.
Price 2000 RSD / 19.05€

Odustajući od prvobitne namere bio sam neminovno prinuđen da napišem ovaj Ogled iz muzičke estetike koji, dakle, nije neka apstraktna konstrukcija već...

more...La musique et la transe

Rouget, Gilbert


Subjects: art / history of art
Series: Theoria
Date: 03.03.1994.
Price 2000 RSD / 19.05€

Trans u najrazličitijim vidovima u kojima se manifestuje, skoro bez izuzetka se ostvaruje kroz najtešnje veze sa muzikom. Da li je muzika taj agens koji kako se to...

more...Previous 1 2 3 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića