You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Catalogue

Sort by:

ABCČDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽAll
Download entire catalog in PDF format. 

Paix et guerre entre les nations

Aron, Raymond


Subjects: sociology
Series: Leviathan
Date: 31.10.2001.
Price 2500 RSD / 23.81€

Pozajmljujem ovu stranicu iz odlomka Žan-Žak Rusoa o stanju rata. Mir i rat među nacijama uzeo je kao polaznu tačku klasične teze: prirodno stanje (ili mogućeg...

more...Entre nous. Esais sur le penser-a l’autre

Levinas, Emmanuel


Subjects: philosophy
Series: Elements
Date: 17.06.1998.
Price 800 RSD / 7.62€

Studije sabrane u ovoj knjizi nižu se hronološkim redom kojim su objavljivane u raznim filozofskim publikacijama. Studija pod nazivom "Da li je ontologija...

more...Myth et tragédie en Grèce ancienne, vol II

Vidal-Naquet, Pierre
Vernant, Jean-Pierre


Subjects: linguistics / literature
Series: Elements
Date: 13.07.1995.
Price 700 RSD / 6.67€

U odnosu na knjigu Mit i tragedija u antičkoj Grčkoj I, ova sveska ipak predstavlja određen broj novina; prvi tom u potpunosti je bio posvećen tragediji V...

more...Le mythe de Don Juan

Rousset, Jean


Subjects: linguistics / literature
Series: Elements
Date: 07.06.1995.
Price 700 RSD / 6.67€

Imamo li pravo da uvrstimo Don Žuana u kategoriju mitova koje su razvrstali i odredili Elijade, Levi-Stros ili Vernan, u one mitove o drevnim društvima koji se...

more...La musique et la transe

Rouget, Gilbert


Subjects: art / history of art
Series: Theoria
Date: 03.03.1994.
Price 2000 RSD / 19.05€

Trans u najrazličitijim vidovima u kojima se manifestuje, skoro bez izuzetka se ostvaruje kroz najtešnje veze sa muzikom. Da li je muzika taj agens koji kako se to...

more...Myth et tragédie en Grèce ancienne, vol I

Vidal-Naquet, Pierre
Vernant, Jean-Pierre


Subjects: linguistics / literature
Series: Elements
Date: 27.09.1993.
Price 700 RSD / 6.67€

Naša istraživanja pretpostavljaju stalno sučeljavanje naših modernih pojmova sa kategorijama koje funkcionišu u antičkim tragedijama. Može li se Kralj Edip...

more...Međunarodne NVO i UNESKO

Pavlović, Zoran


Subjects: law / law philosophy
Series: Theoria
Date: 16.02.1993.
Price 1400 RSD / 13.33€

Monografija Međunarodne NVO i UNESCO pobuđuje posebnu pažnju iz mnogo razloga - uključujući i to što se bavi jednim neopravdano zapostavljenim fenomenom...

more...Metaphysik der Sitten

Kant, Immanuel


Subjects: philosophy
Series: Nomos
Date: 10.02.1993.

Ciljevi jednog istraživanja ne moraju uvek da se poklope i sa rezultatima do kojih istraživač dođe. Istraživanje, iz tog razloga, liči na putovanje koje nikada...

more...Previous 1 2 3 4 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića