You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Catalogue

Sort by:

ABCČDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽAll
Download entire catalog in PDF format. 

Media archaeologies, micro-archives and storytelling: re-presencing the past

Pogačar, Martin


Subjects: history / culture history
Series: Theoria
Date: 22.10.2018.
Price 2500 RSD / 23.81€

Kako sam autor kaže, ovo je studija o životima prošlosti i načinima na koje se oni beleže u digitalnim medijima. Autor prikazuje kako digitalni mediji utiču na...

more...Antologija ruske poezije XX veka. Srebrni vek I-II

Jagličić, Vladimir


Subjects: classical works
Series: Classical works
Date: 31.10.2015.
Price 4000 RSD / 38.1€

Iz predgovora Vladimira Jagličića za Antologiju ruskog pesništva XX veka izdvajamo sledeći opis:

 


more...


Atomic Physics and the Description of Nature

Bohr, Niels


Subjects: science / philosophy of science
Series: Philosophia Naturalis
Date: 05.12.2009.
Price 1000 RSD / 9.52€

Uprkos mnogim neslaganjima, postoji duboka sličnost problema sa kojima se susrećemo u teoriji relativnosti i onih na koje nailazimo u kvantnoj teoriji. U oba...

more...Aleksandrijski svetionik. Tumačenja književnosti od aleksandrijske škole do postmoderne

Grubačić, Slobodan


Subjects: linguistics / literature
Series: Synthesis
Date: 09.04.2006.
Price 2000 RSD / 19.05€

Aleksandrijski svetionik je kritički pregled razvoja tumačenja književnosti u razdoblju dužem od dva milenijuma. Profesor Grubačić polazi od tvrdnje da...

more...Antologija američkog eseja

group of authors


Subjects: classical works
Series: Classical works
Date: 02.03.2006.
Price 2000 RSD / 19.05€

Ako se zanemare neki prilično nevažni rani pokušaji, može se reći da se američki esej pojavio srazmerno kasno, tek sredinom XIX veka. Onda je, međutim, ušao u...

more...Antologija nemačke lirike. Od Getea do naših dana

Krivokapić, Mirko


Subjects: classical works
Series: Classical works
Date: 24.09.2001.
Price 2000 RSD / 19.05€

"Očigledno je da je težnja najboljih pesnika i estetičkih pisaca svih naroda već poduže usmerena na opštečovečansko. U svakom posebnom, bilo da je ono...

more...Les confessions; Les reveries du promeneur solitaire

Rousseau, Jean-Jacques


Subjects: philosophy
Series: Classical works
Date: 29.09.2000.
Price 2400 RSD / 22.86€

Poduhvatam se posla za koji nema primera u prošlosti, a koji će biti izveden tako da niko neće uspeti da ga ponovi. Želim da prikažem čoveka u punoj svetlosti...

more...Akutna trovanja kod dece

Rončević, Nevenka


Subjects: medicine
Series: Medical
Date: 18.06.1996.

Profesorka Rončević je, sa knjigom koja je pred nama, ponudila svoje bogato iskustvo kao ruku pomoći lekaru koji se našao pred akutno trovanim detetom. Pored svoga...

more...1 2 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića