Немате књига у вашој корпи SrpskiСрпскиEnglish

Theoria

Сортирање по:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | Све


У нашој средишњој библиотеци, Theoria, објављено је близу стотину наслова из области филозофије, социологије, лингвистике, психологије, итд. Међу значајнијим ауторима су: Гастон Башлар (Bachelard), Анри Бергсон, Вилхелм Дилтај (Dilthey), Мирче Елијаде (Eliade), Мишел Фуко (Faucault), Ернст Касирер (Cassirer), Жан Пијаже (Piaget), Жорж Пуле (Poulet), Фердинанд де Сосир (де Сауссуре), Жан Старобински, Алексис де Токвил (Tocqueville), Макс Вебер (Weber), Георг Зимел (Simmel).
Увод у филозофију

Узелац, Милан


Област: филозофија
Библиотека: Theoria
Датум објављивања: 22.09.2021.
Цена 3500 дин / 33.33€

Филозофија је настала у старој Грчкој и већ на почетку њене историје, која траје до данас, формулисана су основна питања и први појмови којима је она одлучно настојала да објасни...

даље...Унутрашње иностранство

Проле, Драган


Област: филозофија
Библиотека: Theoria
Датум објављивања: 07.10.2013.
Цена 3000 дин / 28.57€

Књига Драгана Проле  Унутрашње иностранство. Огледања европског и српског романтизма представља резултат вишегодишњег ауторовог истраживања које се одвијало у...

даље...Увод у Ј.С. Баха. Огледи из музичке естетике

Шлезер, Борис де


Област: уметност / историја уметности
Библиотека: Theoria
Датум објављивања: 13.05.1996.
Цена 2500 дин / 23.81€

Одустајући од првобитне намере био сам неминовно принуђен да напишем овај Оглед из музичке естетике који, дакле, није нека апстрактна конструкција већ плод...

даље...Увод у генетичку епистемологију. Том 2: физичко мишљење

Пијаже, Жан


Област: филозофија
Библиотека: Theoria
Датум објављивања: 07.05.1996.
Цена 3000 дин / 28.57€

Према Л. Бреншвику нема прекида између математичког и физичког сазнања: оба сазнања претпостављају исту сарадњу ума и искуства, сарадњу која је уосталом тако тесна да...

даље...Увод у аналитичку теорију бројева

Ивић, Александар


Област: наука / филозофија науке
Библиотека: Theoria
Датум објављивања: 22.05.1995.
Цена 3000 дин / 28.57€

Ова књига треба да пружи елементе аналитичке теорије бројева, једне од најважнијих области теорије бројева. Студија  Аналитичка теорија бројева изучава...

даље...Увод у генетичку епистемологију. Том 1: математичко мишљење

Пијаже, Жан


Област: филозофија
Библиотека: Theoria
Датум објављивања: 16.05.1994.
Цена 3000 дин / 28.57€

Генетичка епистемологија је себи задала огроман, мада битно ограничен, и с обзиром на то како она процењује своју моћ, скроман задатак. Она се не пита, заједно са...

даље...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Следећа

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića