You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Litterature, language, culture

Sort by:

B | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | M | N | O | P | R | S | Š | U | V | Z | All


This library contains works from the field of linguistics, literature and cultural issues in the broadest sence.




Собрание сочинений, т. 2. Записи курса лекций по истории русской литературы. 1922–1927

Бахтин, Михаил М.


Subjects: linguistics / literature
Series: Litterature, language, culture
Date: 01.04.2014.
Price 1800 RSD / 17.14€

Činjenica da su Beleške Mirkine, objavljene u drugom tomu Sabranih dela Mihaila Bahtina (Собрание сочинений, т. 2. Записи...

more...



Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре

Гаспа́ров, Михаи́л Лео́нович


Subjects: history / culture history
Series: Litterature, language, culture
Date: 17.03.2014.
Price 2500 RSD / 23.81€

Knjiga Zanimljiva Grčka, ruskog akademika M. Gasparova, govori na popularan način o civilizacijskim temeljima grčke kulture objedinjujući znanja iz svih...

more...



Uzroci i mehanizmi sintaksičkih promena u srpskom jeziku

Pavlović, Slobodan


Subjects: linguistics / literature
Series: Litterature, language, culture
Date: 04.10.2013.
Price 2000 RSD / 19.05€

Rukopis s naslovom Uzroci i mehanizmi sintaksičkih promena u srpskom jeziku rezultat je dijahronih istraživanja srpskog jezika koja bi se mogla svrstati u...

more...



Rađanje ideje univerziteta

Dimić, Zoran


Subjects: history / culture history
Series: Litterature, language, culture
Date: 08.04.2013.
Price 2000 RSD / 19.05€

Fihteova, Šlajermaherova i Humboltova opsesija odbranom autonomije univerziteta stvorila je novi problem – naime sudbinsko vezivanje univerziteta za državu...

more...



Эстетика словесного творчества

Бахтин, Михаил М.


Subjects: linguistics / literature
Series: Litterature, language, culture
Date: 14.02.2013.
Price 1800 RSD / 17.14€

Tumačenja Mihaila Bahtina uvek osvežavaju pamćenje čitalaca. Veliki doprinos književnoj teoriji, ali i književnoj istoriji donosi upravo knjiga Estetika jezičkog stvaralaštva....

more...



Le roman inssuportable. L

Morel, Jean-Pierre


Subjects: linguistics / literature
Series: Litterature, language, culture
Date: 28.12.2012.
Price 2000 RSD / 19.05€

Između 1920. i 1935. godine na obodu Treće internacionale, ali uz njenu podršku, postojala je Internacionala revolucionarnih književnika. Grupa koja se povremeno...

more...



Философия любви: Любовь в пяти измерениях

Эпште́йн, Михаи́л Нау́мович


Subjects: philosophy
Series: Litterature, language, culture
Date: 13.03.2012.
Price 2000 RSD / 19.05€

Krećući se kroz svet književnosti, Epštajn pokazuje kako se manifestuju osećanja ljubavi, govori o vrstama i definicijama ljubavi, o odnosu između religije i...

more...



Hjertets kulurhistorie. Fra antikken til vartid.

Høystad, Ole Martin


Subjects: history / culture history
Series: Litterature, language, culture
Date: 12.01.2012.
Price 1500 RSD / 14.29€

Ova studija predstavlja svojevrsnu analizu pojma srca, kao osnovnog simbola značenja pojma čoveka. Ovom pojmu se pristupa iz ugla opšte kulturnoistorijske građe,...

more...



Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića