You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Classical works

Sort by:

A | G | H | I | R | S | All


The Classical works library edits classical works of European literature. Up to this moment the works of the French, English, German, Spanish, Portuguese and Serbian authors have been published. Authors such as Rousseau, Jonathan Swift, Nietzsche, Rilke, Esa de Queries, Ramon del Valle Inclan have found it’s place in this list.
Izabrana dela

Domanović, Radoje


Subjects: classical works
Series: Classical works
Date: 06.02.2002.

Malovaroške priče (Na raskršću, Razorena sreća, Pevačev  uskrs); Seoske priče (Smrt, Šule, U seoskoj me’ani); Humorističke priče (Pozorište u palanci, Nigde spasa, Sima penzioner,...

more...Srpska narodna književnost

group of authors


Subjects: classical works
Series: Classical works
Date: 23.10.2001.

Govorne umotvorine; Lirske pesme; Epsko-lirske pesme; Epske pesme; Junačke pesme (Pesme o Nemanjićima i Mrnjavčevićima, Pesme o Kosovskom boju, Pesme o Marku Kraljeviću, Pesme o pokosovskim...

more...Antologija nemačke lirike. Od Getea do naših dana

Krivokapić, Mirko


Subjects: classical works
Series: Classical works
Date: 24.09.2001.
Price 2000 RSD / 19.05€

"Očigledno je da je težnja najboljih pesnika i estetičkih pisaca svih naroda već poduže usmerena na opštečovečansko. U svakom posebnom, bilo da je ono...

more...Stara srpska književnost

group of authors


Subjects: classical works
Series: Classical works
Date: 24.09.2001.

Govorne umotvorine; Lirske pesme; Epsko-lirske pesme; Epske pesme; Junaèke pesme (Pesme o Nemanjiæima i Mrnjavèeviæima, Pesme o Kosovskom boju, Pesme o Marku Kraljeviæu, Pesme o pokosovskim...

more...Izabrana dela

Glišić, Milovan


Subjects: classical works
Series: Classical works
Date: 13.06.2001.
Price 1200 RSD / 11.43€

V. Vuletić: Glišićevo kazivanje o životu; Pripovetke (Roga, Glava šećera, Svirač, Šilo za ognjilo, Zloslutni broj, Ni oko šta, Učitelj, Raspis, Redak zver, Posle devedeset godina, Prva...

more...Les confessions; Les reveries du promeneur solitaire

Rousseau, Jean-Jacques


Subjects: philosophy
Series: Classical works
Date: 29.09.2000.
Price 2400 RSD / 22.86€

Poduhvatam se posla za koji nema primera u prošlosti, a koji će biti izveden tako da niko neće uspeti da ga ponovi. Želim da prikažem čoveka u punoj svetlosti...

more...Izabrana dela

Nušić, Branislav


Subjects: classical works
Series: Classical works
Date: 16.08.1998.

Sumnjivo lice; Gospođa ministarka; Autobiografija (Predgovor, Od rođenja do prvog zuba, Od prvog zuba do pantalona, Čovek u pantalonama, Suđaje, Školovanje, Osnovna škola, Hrišćanska...

more...Schriften zu Literatur und Philosophie der Griechen

Nietzsche, Friedrich


Subjects: philosophy
Series: Classical works
Date: 17.07.1998.
Price 1500 RSD / 14.29€

U predgovoru ovom izdanju Miloš N. Đurić piše o Ničeu i njegovim promišljanjima u vezi sa grčkom kulturom, ali i o njegovim stavovima u vezi sa drugim...

more...Previous 1 2 3 4 5 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića