You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Authors


 

ABCČDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽAll

Klastre, Pjer / Clastres, Pierre

Pjer Klastr (1934-1977) je bio francuski antropolog i etnograf, učenik Klod Levi Strosa, posebno značajan po delima iz političke antropologije....
more...

 
Klepec, Peter / Klepec, Peter

Dr Peter Klepec radi kao istraživač na Filozofskom institutu Slovenačke akademije nauka i umetnosti u Ljubljani. Objavio je više radova o...
more...

Kleut, Marija

Akademska karijera
◦ 1992. godine - Izbor u zvanje - redovni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad,
Oblast: Filološke naukemore...

 
Knežević - Tasić, Jasmina

dr Jasmina Knežević - Tasić, psihijatar je i osnivač Specijalne psihijatrijske ordinacije Lorijen i...
more...

Kočić, Petar

Петар Кочић (29. јун 1877, Бања Лука — 27. август 1916, Београд) је био српски песник,...
more...

 
Koen-Solal, Ani / Cohen-Solal, Annie

Ani Koen-Solal je francuski akademik, pisac, istoričar i biograf. Rođena je u kolonijalnom Alžiru i deo je jevrejske dijaspore koja je za vreme...
more...

Koire, Aleksandar / Koyré, Alexandre

Aleksandre Kojre (1892-1964) je bio francuski filozof ruskog porekla a najviše se interesovao za istoriju i filozofiju nauke.  U Getingenu je...
more...

 
Kojen, Leon

Leon Koen (1945) je profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu 1970. godine. Osam godina...
more...

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića