Nemate knjiga u vašoj korpi SrpskiСрпскиEnglish

Vinkelman, Johan Joakim

Natrag

Winckelmann, Johann Joachim

 

Johan Joahim Vinkelman (Johann Joachim Winckelmann) (9. septembar 1717—8. jun 1768 ), bio je nemački arheolog poznavalac antičke umetnosti i osnivač teorije klasicizma, autor prve velike sinteze u likovnoj umetnosti. Rodio se 1717. godine u Stendhalu kao sin obućara i počeo je na studijama teologije u Haleu, ali je brzo promenio predmet svoga interesovanja odavši se studiju grčke umetnosti i literature. Takođe je započeo studij medicine na univerzitetu u Jeni. Radio je prvo kao učitelj a zatim kao bibliotekar u Drezdenu i u Rimu. Umro je nasilnom smrću 1768. godine nedaleko od Trsta.Od istog pisca:


 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića