Nemate knjiga u vašoj korpi SrpskiСрпскиEnglish

Zuska, Vlastimil

Natrag

Zuska, Vlastimil

 

Vlastimil Zuska (1951) redovni je profesor na Katedri estetike na Filozofskom fakultetu Karlovog Univerziteta u Pragu, a od 1994. do 2013. vršio je dužnost šefa Katedre. Od samih početaka akademskog delovanja bavi se problemima filozofske estetike, pre svega fenomenološke, semiotikom, te estetikom filma i likovne umjetnosti. Njegov naučni rad posvećen je pitanjima estetske distance, estetskog objekta, temporalnosti estetskog znaka, emocijama u fikciji, ulozi mašte u estetskom doživljaju, žanrovske klasifikacije, te drugim problemima savremene estetike. Objavio je više monografija: Temporalnost metafore (1993), Vreme u mogućim svetovima slike (1994), Mimesis – Fikcija – Distanca (1996. i 2002), Estetika: Uvod u sadašnjost tradicionalne discipline (2001), Juraj Jakubisko (koautor sa Petrom Michalovičem, 2005), Znakovi, slike i sene reči (koautor sa Petrom Michalovičem, 2009), Češka estetika prirode u srednjoevropskom kontekstu (koautor sa Karel Stibral, Dadejík Ondřej, 2009), Okrutno svetlo, krasna sena: Estetika i film (2010), Rasprava o vesternu (koautor sa Petrom Michalovičem, 2014).Od istog pisca:


 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića