You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Parsons, Talkot

Natrag

Parsons, Talcott

 

Talkot Parsons (1902-1979) je bio američki socilog i predavač na univerzitetu Harvard. Razvio je opštu teoriju za studij društva pod imenom teorija akcije, zasnovanu na metodološkim principima voluntarizma i epistemološkom prinipu analitičkog realizma. Teorija je za cilj imala da ustanovi ravnotežu između dve glavne metodološke tradicije utilitarističko-pozitivističke i hermeneutičko-idealističke. To je za njega bio voluntarizam. Osim teorije društva Parsons je predstavio i teoriju društvenog razvoja sa konkretnim opisima toka društvene istorije. Pisao je dosta o radu Emila Dirkema i Vilfreda Pareta.Od istog pisca:


 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića