You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Schopenhauer und Nietzsche

Back

Šopenhauer i Niče
Author Zimel, Georg / Simmel, Georg
Subjects filozofija
Series Elementi
Date 12.05.2008.
Format 18 x 11.5
Weight 254
Number of pages 291
Price 1000RSD / 9.52€
Binding Paperback
Letter Cyrilics
Translator Duška Dobrosavljev

Prikazivanje Šopenhauerove i Ničeove filozofije prate suprotne nedoumice. Šopenhauer piše sasvim jasno: njegov način mišljenja i izražavanja u potpunosti isključuje neko "originalno shvatanje" njegovog učenja koje bi izmenilo ono prethodno važeće - što je još uvek moguće kod Platona, Spinoze, Kanta i Hegela. Ukoliko prikaz nastoji da bude više od pukog izveštaja, onda on mora da prekorači sam sadržaj učenja i da se upusti u dalje i kritičko razmatranje njegovih veza sa kulturnim činjenicama, psihološkom pozadinom, saznajnim normama i moralnim vrednostima. Ako u slučaju Šopenhauera logičko tumačenje nije potrebno, kod Ničea ono nije ni moguće. Ako bih ovde pokušao da hladnim naučnim stilom umirim njegov pesnički ili emocijama ispunjen jezik, onda to ne bi bila samo promena forme, već bi to značilo podići njegove izjave na nivo apstrakcije koje one same nisu dostigle i koji bi onda mogao da bude usmeren ka nekim drugačijim pravcima. On sam, jednostavno, daje premalo za filozofsko tumačenje koje teži prostom prikazu, dok, za isto, Šopenhauer nudi suviše.


Add to cart


Written by the same author: 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića