You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

La comunoté des citoyens. Sur l’idée modèrne de

Back

Zajednica građana. O modernoj ideji nacije
Author Šnaper, Dominik / Schnapper, Dominique
Subjects filozofija
Series Elementi
Date 06.04.1996.
Format 18 x 11.5
Weight 246
Number of pages 283
Price 1000RSD / 9.52€
Binding Paperback
Letter Latin
Translator Jelena Stakić

Živimo u doba slabljenja građanske svesti i političkih veza. Ništa nam ne uliva sigurnost da će moderna demokratska nacija u budućnosti biti sposobna da obezbedi društvenu povezanost, onako kao što je to mogla u prošlosti. Nema sumnje da su politička i ekonomska nezavisnost i suverenost svake nacije sabijene u uske granice prinuda skopčanih sa mondijalizacijom, širenjem ekonomskih razmena na celi svet i s vezama između političkih jedinica. Osim toga, unutrašnja evolucija demokratija, u kojima kolektivni život kao da se usredsredio na proizvodnju bogatstava i na njihovu raspodelu,teži da podrije političku ideju koja je ležala u korenu nastanka nacija.

 

Dominik Šnaper


Add to cart


Written by the same author: 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića