You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Back

Filozofska topologija. Polifoni filozofski eksperiment.
Author Brdar, Milan
Subjects filozofija
Series Theoria
Date 28.10.2019.
Format 22.5 x 14
Weight 584
Number of pages 570
Price 2700RSD / 25.71€
Binding Paperback
Letter Cyrilics
ISBN 978-86-7543-366-8

Monografija navedenog naslova koncentrisana je na tri problema:

1) problem smisla fenomena jezičkog okreta (Linguistic turn) u filozofiji XX veka; 2) značaj analize diskurzivnog iskaza za XX-vekovne problem prevladavanja metafizike; 3) demitologizaciju problema utemeljenja znanja od Platona do so filozofije XX veka.

Prema osnovnoj metodskoj postavci, autor pristupa problemu 1) uvodeći pojmove svog originalnog koncepta koji zove filozofska topologija i iz nje izvedene topološke metode. Na taj način razvija metodsku osnovu za tematizovanje ukupne istorije filozofije od Antike naovamo, radi pripreme odgovora na pitanje o smislu jezičkog okreta. Da odgovor ne bi bio ad hoc karaktera, autor se pita koliko je u istoriji filozofije bilo strateških okreta i kako se isti mogu razgraničiti. Prema istorijskoj evidenciji bilo ih je četiri i dele se na četiri epohe filozofije: Stari, Srednji, Novi vek i XX vekovna filozofija jezika. Diferenciranje epoha sprovodi se uvođenjem koncepta topološkog prostora. Ovaj koncept autor konkretizuje sa četiri kategorije: Bića, Smisla, Mišljenja i Jezika, uz petu kategoriju čina ili postupka. Topološki prostor konstituišu prve četiri kategorije povezane iz pete komponente čina. Četiri kategorije u jedinstvu daju kategoriju Logosa, koji, dakle, bez njih nije moguć. Epohe filozofije se diferenciraju prema varijantama topološkog prostora refleksije koje se uzajamno razlikuju u zavisnosti od toga koja od kategorija ima prvenstvo ili koja vlada ukupnim topološkim prostorom. Drugim rečima, koja od njih je topološki i tematski dominantna. U antici to je bilo biće, u Srednjem veku Bog kao topos svekolikog smisla, u Novovekovnoj, od Dekarta do Hegela, to je mišljenje i u filozofiji XX veka to je jezik.


Table of contents         Add to cart


Written by the same author: 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića