You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Back

Srpski dijalekti i njihova klasifikacija
Author Ivić, Pavle
Subjects lingvistika / književnost
Series Elementi
Date 28.10.2009.
Format 18 x 11.5
Weight 172
Number of pages 223
Price 700RSD / 6.67€
Binding Paperback
Letter Cyrilics
ISBN 978-86-7543-177-0
Editor Slobodan Remetić

Raspad srpsko-hrvatske jezičke zajednice nameće potrebu da sprska dijalektologija zameni srpskohrvatsku vizuru srpskom. To znači da iz njenog polja proučavanja izlaze govori Hrvata i muslimana Bošnjaka. Izlazak kajkavskog i čakavskog narečja iz tog polja čini irelevantnim za srpsku dijalektologiju i pojam štokavskog narečja: svi su srpski govori štokavski. Noviji rezultati terenskih istraživanja i nova razmišljanja o dijalektima omogućavaju određenja poboljšanja klasifikacije sprkih dijalekata, a u ređim slučajevima i njihove nomenklature.


Table of contents         Add to cart


Written by the same author: 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića