You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Back

Helensko poimanje pravde
Author Kaluđerović, Željko
Subjects filozofija
Series Elementi
Date 24.09.2010.
Format 18 x 11,5
Weight 244
Number of pages 302
Price 1000RSD / 9.52€
Binding Paperback
Letter Latin
ISBN 978-86-7543-212-8
Sold Out Yes

Osnovna istraživačka intencija Željka Kaluđerovića u knjizi Helensko poimanje pravde sastojala se u tome da pokaže proces transformacije i evolucije helenskog predstavljanja pravde u filozofsko poimanje pravde. Vodeća misaona nit toga procesa u interpretacijskom predrazumevanju dobro je odabrana i tematski obezbeđena. Takvo se interpretacijsko predrazumevanje u potpunosti potvrdilo u tematskoj interpretaciji vodećih misaonih likova Helade. Ono je omogućilo da se samo središte helenskog poimanja pravde integralno transparira u rasvetljivanju celine Platonovog i Aristotelovog koncepta pravde, kao centralnih tačaka praktičke filozofije u klasičnom razdoblju razvitka helenske filozofije u celini. Željko Kaluđerović je uspeo da provede integralnu interpretaciju ta dva koncepta pravde, pokazujući ujedno zašto su pojmovi pravde, kako su oni filozofski postavljeni kod Platona i Aristotela, postali samim temeljem praktičkog iskustva zapadne civilizacije i svih njezinih potonjih institucijskih i svesno-reflektovanih oblika.

Željko Kaluđerović je u knjizi Helensko poimanje pravde u realizaciji postavljenih i nužnih istraživačkih zadataka pokazao izuzetnu istraživačku i misaonu akribiju, kojom se kvalifikovao kao zreo istraživač na području filozofskih nauka, koji bez fundamentalnih teškoća može promišljati i istraživati najkompleksnije problemske filozofske materije. Knjiga Željka Kaluđerovića prestavlja prvi celoviti i originalni rad na jugoistoku Evrope na problemu pravde kao kapitalnoj temi helenske praktičke filozofije.


Table of contents         

Written by the same author: 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića