You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

sociology

Sort by:

B | C | Č | D | E | G | I | K | L | M | N | O | P | R | S | All

Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität

Luhman, Niklas


Subjects: sociology
Series: Elements
Date: 18.03.2010.
Price 1500 RSD / 14.29€

Teme interesovanja Niklasa Lumana u ovoj knjizi su društvo i individua, lični i bezlični odnosi, evolucija semantike ljubavi, sloboda ljubavi, strast, put od...

more...Etika zapadnih medija. Antisrpska propaganda devedesetih godina XX veka

Vuković, Slobodan


Subjects: sociology
Series: Theoria
Date: 20.10.2009.
Price 2500 RSD / 23.81€

Izbijanje (ili pokretanje) jugoslovenske krize, njeni uzroci i dalje razvijanje, osim političke, privukli su i veliku pažnju svetskih medija, a zatim i kulturne i...

more...Social System; Towards a General Theory of Action; The Values Motives and Theory of Action; Working Papers in the Theory of Action

Parsons, Talcott


Subjects: sociology
Series: Leviathan
Date: 06.10.2009.
Price 4000 RSD / 38.1€

Najznačajniji poduhvat na harvardskom Odseku za društvene odnose pod Parsonsovom upravom bio je projekat započet u jesen 1949. godine, uz podršku Karnegi...

more...Le bonheur paradoxale

Lipovetsky, Gilles


Subjects: sociology
Series: Elements
Date: 29.09.2008.
Price 1500 RSD / 14.29€

Nova modernost je rođena: ona se podudara sa "civilizacijom želje" koja se razvila u toku druge polovine XX veka. Ova revolucija neodvojiva je od novih usmerenja...

more...Det eelskende menneske. Person og etikk

Monsen, Nina Karin


Subjects: sociology
Series: Elements
Date: 08.05.2006.
Price 460 RSD / 4.38€

Ova knjiga je napisana da bi podstakla i ohrabrila ljude da poveċaju potrebu da budu osobe, kako bi najveċi moguċi broj ljudi mogao biti dovoljno oseċajan da uoči...

more...Beyond Tocqueville

group of authors


Subjects: sociology
Series: Theoria
Date: 03.02.2004.
Price 2000 RSD / 19.05€

Ovaj zbornik odnosi se na skup pitanja nastalih kao rezultat provokativnog rada Roberta Patnama o izvorima vitalnosti građanskog života u savremenim demokratijama....

more...Le vocabulaire des institutions indo-européennes

Benveniste, Emile


Subjects: sociology
Series: The Great Dictionaries
Date: 26.11.2002.
Price 3500 RSD / 33.33€

Među svetskim jezicima oni koji čine indoevropsku porodicu pogoduju istraživanjima najšire protegnutim u prostoru i vremenu, najraznovrsnijim i najprodubljenijim,...

more...De la democratie en Amerique

Tocqueville, Alexis de


Subjects: sociology
Series: Theoria
Date: 16.09.2002.
Price 3000 RSD / 28.57€

Aleksis de Tokvil je, kao mladi francuski aristokrata, došao u mladu naciju da istraži funkcionisanje američke demokratije i društveni, politički i ekonomski...

more...Previous 1 2 3 4 5 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića