You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

linguistics / literature

Sort by:

D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | All

Ecrits de la linguistique générale

Saussure, Ferdinand de


Subjects: linguistics / literature
Series: Theoria
Date: 10.05.2004.
Price 1500 RSD / 14.29€

Naziv Opšta lingvistika preuzet je iz administrativnog naziva  ženevskih predavanja. Taj naziv, dat pod uticajem nemačkog izraza Allgemeine Sprachwissenschaft, bio je u čestoj...

more...Sociolingvistika

Radovanović, Milorad


Subjects: linguistics / literature
Series: Theoria
Date: 20.11.2003.
Price 1500 RSD / 14.29€

Kao polazišno teorijsko uverenje ovde sam i sam morao  odabrati jedan takav, istina interdisciplinaran i složen, a savremen - sociolingvistički sud o jeziku, ubeđen uz to da ni on ne može...

more...Sanskrit-Grammatik mit sprachevergleichenden Erläuterungen

Mayrhofer, Manfred


Subjects: linguistics / literature
Series: Elements
Date: 13.02.2002.
Price 700 RSD / 6.67€

Sanskritom - sti. Sam-skrta, “pripravljen, ispravan, uobličen za sveštenu upotrebu - naziva se klasična forma staroindijskog koja je, normirana trudom gramatičara, ostala upotrebljiva do...

more...Srpski narod i njegov jezik

Ivić, Pavle


Subjects: linguistics / literature
Series: Pavle Ivic
Date: 28.11.2001.
Price 1200 RSD / 11.43€

1. Naša etnička istorija i naš jezik; 2. Naši dijalekti i moderno doba; 3. Sudbina našeg jezika kao oruđa kulture (Od početaka do Vukovih vremena; Od Vuka do danas; Aktuelni trenutak); 4....

more...Spisi iz kontekstualne lingvistike

Radovanović, Milorad


Subjects: linguistics / literature
Series: Theoria
Date: 24.07.1997.
Price 1000 RSD / 9.52€

Spisi iz kontekstualne lingvistike, naslov je ovoj knjiizi, mislim, umereno okrenut i prošlosti i sadašnjosti i budućnosti one oblasti znanja o čoveku i njegovom jeziku koju...

more...Semantika i pragmatika reči

Prćić, Tvrtko


Subjects: linguistics / literature
Series: Theoria
Date: 10.06.1997.

Ova knjiga pokušaće, iz perspektive moderne lingvistike i sa  što manje formalizama, da ponudi odgovor na najčešće postavljana pitanja vezana za značenje i upotrebu reči. Njen naslov...

more...Studije o srpskom stihu

Kojen, Leon


Subjects: linguistics / literature
Series: Theoria
Date: 20.05.1996.
Price 2000 RSD / 19.05€

“Teoriji prof. Košutića” , napisao je pre pola veka Kiril Taranovski, “mi protivstavljamo teoriju o posebnim zakonima srpskog stiha koji se moraju otkriti iz prakse srpskih pesnika i...

more...Srpsko-hrvatski dijalekti. Njihova struktura i razvoj

Ivić, Pavle


Subjects: linguistics / literature
Series: Pavle Ivic
Date: 17.03.1994.

Srpskohrvatski dijalekti već odavno privlače pažnju, ne  samo jugoslovenske već i inostrane lingvistike, i to zbog značaja koji imaju kako sa slavističkog tako i sa opštelingvističkog...

more...Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića