You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

art / history of art

Sort by:

Č | F | I | K | M | O | R | S | U | All

Izvan muzičkog dela. Performativna praksa

Cvejić, Bojana


Subjects: art / history of art
Series: Theories of performative arts
Date: 12.04.2007.
Price 1000 RSD / 9.52€

Šta je potrebno da bi se muzika uspostavila kao izvođačka umetnost, kao štu su to teatar, performans, moderni ples i opera? Zašto u zapadnoj kulturi još uvek...

more...Anmerkungen über die Baukunst der Alten und Geschichte der Kunst der Altertums

Winckelmann, Johann Joachim


Subjects: art / history of art
Series: Elements
Date: 11.06.1996.
Price 1000 RSD / 9.52€

Istorija drevne umetnosti je temeljan, inovativan i pažljivo osmišljen pristup klasičnoj grčkoj umetnosti kojim Vinkelman donosi drugačiju metodološku...

more...1 2 3 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića