You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Catalogue

Sort by:

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽAll
Download entire catalog in PDF format. 

La literature de le temps barocque en France

Rousset, Jean


Subjects: linguistics / literature
Series: Litterature, language, culture
Date: 17.07.1998.
Price 1200 RSD / 11.43€

U samoj osnovi ovog ogleda leži neka vrsta ljubavi na prvi pogled, moja opčinjenost dekorativnom i pokretnom čarolijom Cvingera u Drezdenu i prekrasnom skupinom fasada i kupola koje su se...

more...Contemporary Political Philosophy

group of authors


Subjects: philosophy
Series: Theoria
Date: 17.07.1998.
Price 1200 RSD / 11.43€

Politička filozofija je normativna disciplina. Ona postavlja tri  vrste pitanja. Prvo šta je ispravan poredak za neko društvo? Drugo, na osnovu kojih standarda treba procenjivati društvene...

more...Der Zweck im Recht

Jhering, Rudolf von


Subjects: law / law philosophy
Series: Pleiad
Date: 16.07.1998.

Jering je pripremao Cilj u pravu u najzrelijim godinama, a s težnjom da razreši i istraži neka čvorna pitanja, inače više-manje prisutna u ranijim spisima a posebno u Duhu rimskog prava. On...

more...Das Erkenntnisproblem in der philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit, bd. I

Cassirer, Ernst


Subjects: philosophy
Series: Theoria
Date: 16.07.1998.
Price 1500 RSD / 14.29€

Renesansa problema saznanja (Nikola Kuzanski, Humanizam i borba Platonove i Aristotelove filozofije, Skepticizam); Otkriće pojma prirode  (Filozofija prirode, Nastanak egzaktne nauke);...

more...L’eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière

Bachelard, Gaston


Subjects: philosophy
Series: Theoria
Date: 09.07.1998.
Price 1000 RSD / 9.52€

Imaginativne moći našeg duha razvijaju se u dva veoma  različita pravca. Jedne dobijaju zamah pred novinom; njih zabavlja živopisnost, raznolikost, neočekivani događaj. Imaginacija koju one...

more...Entre nous. Esais sur le penser-a l’autre

Levinas, Emmanuel


Subjects: philosophy
Series: Elements
Date: 17.06.1998.
Price 800 RSD / 7.62€

Studije sabrane u ovoj knjizi nižu se hronološkim redom kojim su objavljivane u raznim filozofskim publikacijama. Studija pod nazivom “Da li je ontologija fundamentalna?”, koja potiče još...

more...Kafka

Guattari, Felix
Deleuze, Gilles


Subjects: linguistics / literature
Series: Elements
Date: 16.06.1998.
Price 700 RSD / 6.67€

Kako ući u Kafkino delo? Ono je rizim, jazbina. Zamak ima “mnogo ulaza”, a ne znamo najbolje kako da se njima služimo, niti kako su raspoređeni. Hotel iz Amerike ima bezbroj vrata, na...

more...Satira sexta

Juvenalis, Decimus Junii


Subjects: philosophy
Series: Argo
Date: 09.06.1998.
Price 700 RSD / 6.67€

Šesnaest satira u hesametrima, raspoređenih u pet knjiga (gotovo 4000 stihova), jedino delo koje je Juvenal napisao, ili jedino koje je sačuvano, suočava nas s onim čega nema ili je sasvim...

more...Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića