You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Catalogue

Sort by:

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽAll
Download entire catalog in PDF format. 

Geistige Arbeit als Beruf

Weber, Max


Subjects: sociology
Series: Elements
Date: 16.08.1998.
Price 900 RSD / 8.57€

Istorijska nauka ili nauka o “kulturi”, po shvatanju Maksa Vebera, bila je razumevanje načina na koji su ljudi doživljavali svoju egzistenciju, smisla koji su joj pridavali, hijerarhijske...

more...Izabrana dela

Nušić, Branislav


Subjects: classical works
Series: Classical works
Date: 16.08.1998.

Sumnjivo lice; Gospođa ministarka; Autobiografija (Predgovor, Od rođenja do prvog zuba, Od prvog zuba do pantalona, Čovek u pantalonama, Suđaje, Školovanje, Osnovna škola, Hrišćanska...

more...Schriften zu Literatur und Philosophie der Griechen

Nietzsche, Friedrich


Subjects: philosophy
Series: Classical works
Date: 17.07.1998.
Price 1500 RSD / 14.29€

1. Homer i klasična filologija; 2. Grčka muzička drama; 3. Sokrat i tragedija; 4. Dioniski pogled na svet; 5. Rođenje tragedije ili helenstvo i pesimizam; 6. Pet predgovora za pet nenapisanih...

more...La literature de le temps barocque en France

Rousset, Jean


Subjects: linguistics / literature
Series: Litterature, language, culture
Date: 17.07.1998.
Price 2000 RSD / 19.05€

U samoj osnovi ovog ogleda leži neka vrsta ljubavi na prvi pogled, moja opčinjenost dekorativnom i pokretnom čarolijom Cvingera u Drezdenu i prekrasnom skupinom fasada i kupola koje su se...

more...Contemporary Political Philosophy

group of authors


Subjects: philosophy
Series: Theoria
Date: 17.07.1998.
Price 2000 RSD / 19.05€

Politička filozofija je normativna disciplina. Ona postavlja tri  vrste pitanja. Prvo šta je ispravan poredak za neko društvo? Drugo, na osnovu kojih standarda treba procenjivati društvene...

more...Der Zweck im Recht

Jhering, Rudolf von


Subjects: law / law philosophy
Series: Pleiad
Date: 16.07.1998.

Jering je pripremao Cilj u pravu u najzrelijim godinama, a s težnjom da razreši i istraži neka čvorna pitanja, inače više-manje prisutna u ranijim spisima a posebno u Duhu rimskog prava. On...

more...Das Erkenntnisproblem in der philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit, bd. I

Cassirer, Ernst


Subjects: philosophy
Series: Theoria
Date: 16.07.1998.
Price 2000 RSD / 19.05€

Renesansa problema saznanja (Nikola Kuzanski, Humanizam i borba Platonove i Aristotelove filozofije, Skepticizam); Otkriće pojma prirode  (Filozofija prirode, Nastanak egzaktne nauke);...

more...L’eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière

Bachelard, Gaston


Subjects: philosophy
Series: Theoria
Date: 09.07.1998.
Price 1000 RSD / 9.52€

Imaginativne moći našeg duha razvijaju se u dva veoma  različita pravca. Jedne dobijaju zamah pred novinom; njih zabavlja živopisnost, raznolikost, neočekivani događaj. Imaginacija koju one...

more...Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića