You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

East-East

Sort by:

B | N | V | All


This series publishes sociological and other studies, written by the authors from the neigbouring countries of Serbia.
Le Capitale, suite et fins

Sorman, Guy


Subjects: geopolitics
Series: East-East
Date: 11.06.1997.
Price 3000 RSD / 28.57€

Od Marksovog vremena pa do 1989, reč kаpitalista je svuda bila uvreda! Sa relativnim izuzetkom Sjedinjenih država, ali samo sa relativnim. Tada se desio prelom:...

more...A Kelet-Europai kisallamok nyomorusaga

Bibo, Istvan


Subjects: sociology
Series: East-East
Date: 23.09.1996.
Price 1000 RSD / 9.52€

Ova knjiga govori o postanku evropskih nacija i modernog nacionalizma, o raspadu teritorijalnog statusa srednje i istočne Evrope i nastanku jezičkog nacionalizma....

more...A monarchia jovoje. A dualizmus bukasa es a dunai

Jaszi, Oszkar


Subjects: sociology
Series: East-East
Date: 12.06.1996.
Price 1000 RSD / 9.52€

Knjiga je napisana u prvoj polovini 1918. godine. Karakteriše je prisustvo očaja zbog mogućeg propadanja dunavskog regionalizma, demokratskog saveza država, ali i...

more...Az allam semlegessege

Kis, Janos


Subjects: philosophy
Series: East-East
Date: 13.05.1996.
Price 1000 RSD / 9.52€

Od sredine sedamdesetih godina Janoš Kiš se postepeno uzdigao do pozicije najprihvatjivijeg političkog i moralnog autoriteta u onoj grupi intelektualaca koja je...

more...1

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića