You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Theoria

Sort by:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | All


Our most prominent Theory library contains almost one hundred titles from the area of philosophy, sociology, linguistics, psychology, etc. Some of the most important authors from this library are: Bachelard, Bergson, Dilthey, Eliade, Foucault, Cassirer, Piaget, Poulet, Saussure, Starobinski, Tocqueville, Weber, Simmel.
Cours de la linguistique générale

Saussure, Ferdinand de


Subjects: linguistics / literature
Series: Theoria
Date: 13.05.1996.
Price 2000 RSD / 19.05€

“Vrlo često smo slušali Ferdinanda de Sosira kako se žali na nedostatak principa i metoda koji bi bili karakteristični za lingvistiku, u okviru koje je izrastao...

more...Introduction a J. S. Bach

Schloezer, Boris de


Subjects: art / history of art
Series: Theoria
Date: 13.05.1996.
Price 2000 RSD / 19.05€

Odustajući od prvobitne namere bio sam neminovno prinuđen da napišem ovaj Ogled iz muzičke estetike koji, dakle, nije neka apstraktna konstrukcija već...

more...Introduction à l’épistémologie génétique, vol lI

Piaget, Jean


Subjects: philosophy
Series: Theoria
Date: 07.05.1996.
Price 2000 RSD / 19.05€

Prema L. Brenšviku nema prekida između matematičkog i fizičkog saznanja: oba saznanja pretpostavljaju istu saradnju uma i iskustva, saradnju koja je uostalom tako...

more...Uvod u analitičku teoriju brojeva

Ivić, Aleksandar


Subjects: science / philosophy of science
Series: Theoria
Date: 22.05.1995.
Price 2000 RSD / 19.05€

Ova knjiga treba da pruži elemente analitičke teorije brojeva, jedne od najvažnijih oblasti teorije brojeva. Studija Analitička teorija brojeva izučava...

more...La Poesia. Introduzione alla critica e storia della letteratura

Croce, Benedetto


Subjects: linguistics / literature
Series: Theoria
Date: 08.04.1995.
Price 2000 RSD / 19.05€

U današnjoj estetičkoj svesti useca se uvek sve dublja razlika između “poezije” i “literature”, razlika koja se već dosta osećala u doba romantizma, ali...

more...La conscience critique

Poulet, Georges


Subjects: linguistics / literature
Series: Theoria
Date: 09.03.1995.
Price 1600 RSD / 15.24€

Žorž Pule, belgijski profesor koji nesumnjivo spada u red najznačajnijih književnih kritičara i esejista francuskog govornog područja u XX veku, u svojoj studiji...

more...Introduction à l’épistémologie génétique, vol l

Piaget, Jean


Subjects: philosophy
Series: Theoria
Date: 16.05.1994.
Price 2000 RSD / 19.05€

Genetička epistemologija je sebi zadala ogroman, mada bitno ograničen, i s obzirom na to kako ona procenjuje svoju moć, skroman zadatak. Ona se ne pita, zajedno sa...

more...Homo aestheticus. L’invention du gout à l’âge démocratique

Ferry, Luc


Subjects: philosophy
Series: Theoria
Date: 17.03.1994.
Price 2000 RSD / 19.05€

Cilj ovog dela je da predstavi značajne pojmovne trenutke u istoriji demokratskog individualizma ili moderne subjektivnosti. Iz razloga koje sam razjasnio u prvom...

more...Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića